KAPALI YÜZME HAVUZU

BAKÜ SOCAR KAPALI YÜZME HAVUZU - 2012
İSTANBUL AYTEK EVLERİ - 2004
BURSA ORYAPI KAPALI YÜZME HAVUZU - 2003
ANTALYA LARES OTEL - 2002
ANTALYA CORNELIA OTEL - 2001
ANTALYA SİLYUM OTEL - 2000